My Library

Title: Mtodos Instrumentais para a Anlise de Solues Anlise Quantitativa
Author: Gonalves, MLSS
Edition: 4
Editor: Fundao Calouste Gulbenkian
Year: 2001
ISBN: 972-31-0928-XContents:
Captulo 1 - Mtodos pticos em qumica analtica. Absoro, emisso e disperso da energia radiante
Captulo 2 - Espectrometria de absoro molecular do visvel e do ultravioleta
Captulo 3 - Espectromettria de absoro atmica
Captulo 4 - Espectrometria de emisso atmica
Captulo 5 - Fluorescncia e fosforescncia moleculares. Fluorescncia atmica
Captulo 6 - Introduo aos mtodos electroqumicos. Noes de electrdica
Captulo 7 - Potenciometria
Captulo 8 - Condutimetria a baixa e alta frequncia
Captulo 9 - Mtodos voltamtricos
Captulo 10 - Mtodos electolticos
Captulo 11 - Introduo aos mtodos cromatogrficos
Captulo 12 - Programao duma qumica analtica
Captulo 13 - Erros em qumica analtica