My Library

Title: Avaliao de Projectos de Investimento na ptica Empresarial
Author: Soares, J. O.
Edition: 1 ed.
Editor: Edies Slabo
Year: 1999
ISBN: 972-618-207-7Contents:
Parte 1 Fundamentos da Anlise de Investimentos

Captulo 1 mbito da anlise de investimentos
Captulo 2 O princpio da actualizao e os critrios de rendibilidade
Captulo 3 Seleco de investimentos: rendibilidade comparada entre alternativas sujeitas a circunstncias especficas
Captulo 4 Como estimar os cash flows de um projecto e a taxa de actualizao
Captulo 5 Interaco entre as decises de investimento e financiamento: anlise da rendibilidade ps-deciso de financiamento

Parte 2 Elaborao e anlise de um projecto de investimento

Captulo 7 Anlise estratgica
Captulo 8 Previso de vendas e marketing
Captulo 9 Mapas para avaliao de um projecto de investimento industrial
Captulo 10 Anlise do risco e da incerteza