My Library

Title: Matlab 7&6 Curso Completo
Author: Morais, V.; Vieira, C.
Edition: 3
Editor: FCA
Year: 2006
ISBN: 978-972-722-354-1Contents:
0 - Introduo
Parte 1 - Fundamentos Bsicos do Matlab
1 - Introduo ao Matlab
2 - Matrizes
3 - Grficos
4 - Operadores
5 - Controlo de Fluxo
6 - Strings e Funes de Entrada/Sada
7 - Tipos de Dados Especiais
8 - Ficheiros-M
9 - Miscelnia de Funes Matlab
Parte 2 - Toolboxes
10 - Matemtica Simblica
11 - Processamento de Sinal
12 - Sistemas de Controlo
13 - Processamento de Imagem
Parte 3 - Interfaces Grficas
14 - Handle Graphics
15 - Interfaces Grficas